Νέα πιστοποίηση σε ISO 9001:2008

Νέα πιστοποίηση σε ISO 9001:2008

Προσθέσαμε στο ενεργητικό του συστήματος ποιότητας και δεύτερο φορέα πιστοποίησης, διότι στην ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΒΕΤΕ πως η διαρκής βελτίωση του συστήματος ποιότητας των υπηρεσιών είναι ο θεμελιώδης λίθος για την ικανοποίηση των πελατών μας.
Νέα πιστοποίηση σε ISO 9001:2008 από την TUV SAARLAND

×
Any questions?Leave us your telephone and we will contact with you as soon as possible!