Πνευματικός ωθητήρας εντοσθίων

PNO01 – Πνευματικός ωθητήρας εντοσθίων

Κατηγορία:

Ο σκοπός του μηχανήματος

Ο πνευματικός ωθητήρας εντοσθίων είναι ειδικά σχεδιασμένος για να μεταφέρει τα λευκά εντόσθια των ζώων πνευματικά, μέσω πλαστικών σωληνώσεων, από τον χώρο σφαγής στον χώρο επεξεργασίας παραπροϊόντων.


Περιγραφή – Πνευματικός ωθητήρας εντοσθίων

Η ειδική σχεδίαση του πνευματικού ωθητήρα και ο τρόπος λειτουργίας του μειώνει αισθητά το κόστος που δαπανάται στο ανθρώπινο δυναμικό για την μεταφορά των παραπροϊόντων. Επίσης δεν χρησιμοποιούνται καρότσια τα οποία δυσκόλευαν αισθητά την κίνηση του προσωπικού στην γραμμή παραγωγής. Η μηχανή συνήθως τροφοδοτείται από την ταινία μεταφοράς εντοσθίων και είναι ικανή να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα εντοσθίων σε μεγάλη απόσταση. Ο χειρισμός του μηχανήματος είναι απλός και το χειριστήριο είναι τοποθετημένο στο μηχάνημα.


Εδώ βρείτε περισσότερα προϊόντα για την: Επεξεργασία παραπροϊόντων


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Παροχή αέρα

1"

Πίεση παροχής

5-6 bar

Πίεση λειτουργίας

3 bar

Σωληνώσεις μεταφοράς

Φ=160 mm PVC 10A

Πνευματική βάνα

D=200 L/W P5