Κατάταξη Ζώων

Κατάταξη Ζώων

Κατάταξη Ζώων

Η ταξινόμηση των αιγοπροβάτων είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία της βασικής επεξεργασίας.

Ως μια βαριά και δαπανηρή διαδικασία που μπορεί να καταναλώσει πολλούς πόρους, χρειάζεται εξειδικευμένο χειρισμό.

Για το λόγο αυτό, αναπτύσσουμε συστήματα εύχρηστα για μικρού και μεσαίου μεγέθους σφαγεία – συστήματα πλήρως αυτοματοποιημένα, με μηδενική ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ιδανικά για συστήματα ταξινόμησης και σε μεγάλα σφαγεία.

Αυτή είναι η ευκαιρία σας να εξαλείψετε το ανθρώπινο λάθος, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες αναγνώρισης με τρισδιάστατη απεικόνιση που εξασφαλίζουν ακρίβεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Τα συστήματα κατάταξης αιγοπροβάτων που διαθέτουμε σε συνδυασμό με τις αυτοματοποιημένες εναέριες ράγες για τη διαλογή του κρέατος είναι τόσο αποτελεσματικά όσο και οικονομικά – ο τέλειος συνδυασμός για την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων.

Go To Top