Εκσπλαχνισμός Βοοειδών

Εκσπλαχνισμός Βοοειδών

Εκσπλαχνισμός Βοοειδών

Ο εκσπλαχνισμός είναι μια κρίσιμη διαδικασία στη βασική επεξεργασία των βοοειδών.

Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, τα «βρώμικα» στομάχια πρέπει να αφαιρεθούν από το σφάγιο με τον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

Ο σχεδιασμός της γραμμής σφαγής πρέπει να παρέχει μια αβίαστη και εύκολη διαδικασία εκσπλαχνισμού εξαλείφοντας κάθε πιθανή μόλυνση, μεταφέροντας τα όργανα σε διαφορετικό δωμάτιο γρήγορα, ομαλά και αυτόματα.

Όλα τα όργανα μεταφέρονται αυτόματα για κτηνιατρικό έλεγχο και μπορούν να συγχρονιστούν πλήρως με το σφάγιο για να διευκολυνθεί η ταυτόχρονη επιθεώρηση όλων των μελών και οργάνων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκσπλαχνισμού, η ιχνηλασιμότητα είναι έυκολη με ελάχιστη ανθρώπινη αλληλεπίδραση.

Go To Top