Τεμαχισμός - Ξεκοκάλισμα Βοοειδών

Τεμαχισμός - Ξεκοκάλισμα Βοοειδών

τεμαχισμός και ξεκοκάλισμα βοοειδών σε σφαγεία

Τεμαχισμός - Ξεκοκάλισμα Βοοειδών

Μετά τη διαδικασία σφαγής, το σφάγιο οδηγείται στους θαλάμους πρόψυξης ή ψύξης και το βόειο κρέας είτε συσκευάζεται είτε μεταφέρεται στη γραμμή αφαίρεσης οστών για περαιτέρω επεξεργασία.

Η Χατζηιωακειμίδης προσφέρει πολλαπλές επιλογές όσον αφορά το ξεκοκάλισμα και τον τεμαχισμό των βοοειδών, προσεκτικά σχεδιασμένες για να μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα της γραμμής παραγωγής.

Το έξυπνο σύστημα ιχνηλασιμότητας ακολουθεί τη γραμμή σφαγής και κατά την αφαίρεση των οστών, εκεί όπου κάθε κομμάτι κρέατος λαμβάνει δικό του barcode και αποκτά δεδομένα όπως ταυτότητα, παρτίδα σφαγής, ημερομηνία σφαγής, αναγνωριστικό αγρότη, ταξινόμηση και άλλα. Όλες οι κοπές που αποκτούν barcode συνδέονται και με το barcode του αρχικού ζώου.

Οι γραμμές αφαίρεσης οστών της Χατζηιωακειμίδης ξεκινούν από απλές γραμμές δύο επιπέδων που μεταφέρουν αυτόματα τις μερίδες για συσκευασία και εξυπηρετούν το εργατικό δυναμικό.

Η ταχύτητα του ιμάντα καθορίζει τη δυναμικότητα της γραμμής. Επιπλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έξυπνα και εξελιγμένα συστήματα αφαίρεσης οστών βοοειδών που βελτιστοποιούν τις λειτουργίες ενημερώνοντας τους εργαζόμενους για τις σωστές μερίδες κρέατος, καθοδηγώντας τους μέσω οθονών LCD.

Η παρακολούθηση και το reporting σε πραγματικό χρόνο είναι επίσης διαθέσιμα.

Go To Top