Διαχείριση Ζωντανών Ζώων

Διαχείριση Ζωντανών Ζώων

διαχείριση ζωντανών βοοειδών σε σφαγεία

Διαχείριση Ζωντανών Ζώων

Η ευημερία των ζώων αποτελεί βασική μας αξία.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σχεδιάζουμε και παραδίδουμε συστήματα που διατηρούν τα ζώα ήρεμα, ελαχιστοποιώντας το άγχος πριν από τη σφαγή, και αναπτύσσουμε έξυπνους και αποτελεσματικούς τρόπους για να προσφέρουμε τον καλύτερο δυνατό χειρισμό ζώντων ζώων.

Σεβόμαστε τα ζώα και γνωρίζουμε ότι αυτό είναι σημαντικό και για τους καταναλωτές: σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι μεταποιητές κρέατος πρέπει να εργάζονται με ηθική και να ακολουθούν τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων. Για τον λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους πελάτες ώστε να αναπτύξουμε εξοπλισμό που σέβεται αυτά τα πρότυπα.

Όχι μόνο από άποψη της ηθικής αλλά και όσον αφορά τα έσοδα, ο αποτελεσματικός και σωστός χειρισμός των ζώων είναι απαραίτητος για την άριστη ποιότητα του κρέατος.

Από τη στιγμή που τα βοοειδή φθάνουν στον χώρο υποδοχής του σφαγείου μέχρι να εισέλθουν στον χώρο αναισθητοποίησης, τα συστήματά μας εξασφαλίζουν βέλτιστο χειρισμό, ιχνηλασιμότητα και καταγραφή κάθε βήματος για τον έλεγχο της απόδοσης.

Go To Top