Διχοτόμηση Χοίρων

Διχοτόμηση Χοίρων

διχοτόμηση χοίρων σε σφαγεία

Διχοτόμηση Χοίρων

Ο διχοτόμηση των χοίρων είναι μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, ειδικά όταν πρόκειται για σφαγεία μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Η Χατζηιωακειμίδης καλύπτει όλες τις πτυχές μιας επιτυχημένης διαδικασίας κοπής.

Προσφέρουμε μικρού και μεσαίου μεγέθους λύσεις για διχοτόμηση, όπως εύχρηστα και αποδοτικά μηχανήματα με χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη χρήση των μηχανημάτων μας.

Η ιχνηλασιμότητα αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας και γι’ αυτό προσφέρουμε καινοτόμα συστήματα ενσωματωμένα στη διαδικασία κοπής.

Οι αυτοματισμοί και το λογισμικό που έχει αναπτύξει η Χατζηιωακειμίδης σας επιτρέπουν να ελέγξετε την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας τεμαχισμού χοίρων και να μάθετε εάν η απόδοση του προσωπικού ή των μηχανημάτων είναι σε αποδεκτά επίπεδα.

Go To Top