Συσκευασία - Ζύγιση Χοίρων

Συσκευασία - Ζύγιση Χοίρων

συσκευασία και ζύγιση χοίρων σε σφαγεία

Συσκευασία - Ζύγιση Χοίρων

Η Χατζηιωακειμίδης προσφέρει λύσεις συσκευασίας και ζύγισης που εστιάζονται στην ταχύτητα, την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα.

Με το έξυπνο λογισμικό μας κάθε γραμμή συσκευασίας μπορεί να συσκευάσει διαφορετικούς τύπους προϊόντων, όπως υποπροϊόντα ή τελικά προϊόντα.

Τα συστήματα ζύγισης όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις γραμμές συσκευασίας μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε κάθε σας ανάγκη.

Η εταιρεία μας προσφέρει σύγχρονα, αυτοματοποιημένα και ακριβή συστήματα ζύγισης που έχουν σχεδιαστεί για να διαρκούν. Αυτά τα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομες εφαρμογές ή ως μέρος ενός πλήρους συστήματος ζύγισης με κεντρική διαχείριση δεδομένων που μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε λογισμικό ERP ή τιμολόγησης.

Go To Top