Ίδρυση Νέου Σφαγείου Φερρών

Ολοκληρώνονται οι εργασίες για την λειτουργία του νεου δημοτικού σφαγείου στις Φέρρες. Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση δύο γραμμών σφαγής : μίας γραμμής βοδινών και μίας γραμμής χοιρινών – αιγοπροβάτων

Η προβλεπόμενη ετήσια δυναμικότητα του σφαγείου είναι :

 • Χοιρινά 6400 κεφ/έτος
 • Βοδινά 3462 κεφ/έτος
 • Αιγοπρόβατα 36733 κεφ/έτος

Η ημερήσια δυναμικότητα του σφαγείου θα είναι : 22,85 τόνοι (ΖΒ) Το γήπεδο χωροθέτησης του σφαγείου είναι 29,99 στρ.

Το σφαγείο αποτελείται από τους παρακάτω τομείς:

Α. ΓΡΑΜΜΗ ΣΦΑΓΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Β. ΓΡΑΜΜΗ ΣΦΑΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΩΝ – ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Γ. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

Δ. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑΜΠΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΦΑΓΗΣ

ΣΤ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το κτίριο του σφαγείου περιλαμβάνει:

 1. τους στάβλους αναμονής ζώντων ζώων, επαρκούς χωρητικότητας που να καλύπτουν την ημερήσια δυναμικότητα των γραμμών σφαγής,
 2. τους χώρους παραγωγής με τις γραμμές σφαγής και τα τμήματα επεξεργασίας των υποπροϊόντων
 3. συγκρότημα ψυκτικών θαλάμων σφαγίων και προϊόντων προς υγειονομικό έλεγχο
 4. γραφεία κτηνίατρου και προσωπικού
 5. χώροι προσωπικού αποτελούμενοι από αποδυτήρια, πλυντήρια και χώρους υγιεινής
 6. μηχανοστάσιο

Εντός του σφαγείου και σε ανεξάρτητο χώρο από τη γραμμή σφαγής έχει προβλεφθεί χώρος παραπροϊόντων αποτελούμενος από το χώρο συλλογής και καθαρισμού ποδιών, το χώρο συλλογής και καθαρισμού λευκών εντοσθίων και τον ψυκτικό θάλαμο παραπροϊόντων.

Το σφαγείο θα χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες : Βοοειδή, Χοιρινά και Αιγοπρόβατα. Ο χώρος του γηπέδου θα διαμορφωθεί σε (2) περιοχές με σαφή διαχωρισμό :

 • Την καθαρή περιοχή (Μονάδα σφαγείου)
 • Την ακάθαρτη περιοχή (Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων )

Η λειτουργία του έργου χαρακτηρίζεται ως μείζονος σημασίας για τις ανάγκες της περιοχής του νοτίου Έβρου. Το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της περιοχής θεωρείται από τα σημαντικότερα της Θράκης. Με επίκεντρο την περιοχή των Φερών η κτηνοτροφία παρουσιάζει αξιόλογο ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα. Ως εκ τούτου η ευρύτερη περιοχή των Φερών ενδείκνυται για τη χωροθέτηση του σφαγείου λόγω των γεωγραφικών, γεωμορφολογικών, συγκοινωνιακών και οικονομικών δεδομένων της περιοχής.

 

 

slaughterhouse construction by Hatziioakimidis

Επικοινωνήστε

Η ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών μας είναι διαθέσιμη 24/7 και έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση ή να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Με τη δια βίου εξυπηρέτηση και υποστήριξη, είμαστε πάντα μακριά από ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα.
Go To Top